fbpx

Saavutettavuustyökalut

Mazhr Menu Sulje

Mazhr organisaatioille

Mazhr saattaa yhteen tarpeiltaan ja arvoiltaan toisilleen sopivat työnantajat, työntekijät ja työnhakijat. Mazhr auttaa organisaatioita tunnistamaan ja tunnustamaan yksilöiden potentiaalin ja tarvittaessa kehittymisen alueet. Mazhr antaa dynaamisen helppokäyttöisen näkymän yksilön, tiimin tai koko organisaation ominaisuuksista ja helpottaa tunnistamaan voimavaroista strategian ja yrityskulttuurin kannalta keskeiset vahvuudet sekä aukkokohdat. Mazhr tarjoaa myös kustannustehokkaan tavan tunnistaa soveltuvimmat kandidaatit eri työtehtäviin olipa kyseessä organisaation sisäinen tai ulkoinen rekrytointi.

Mazhr Talent Review

Mazhr tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden perehtyä yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden ominaisuuksiin kustannustehokkaasti.  Täydentävätkö tiimien jäsenet toisiaan, puuttuuko joukkueesta roolipelaajia tai onko rekrytointeja tehty peilikuvien perusteella?  Mazhr tarjoaa yhteismitallista ja faktapohjaista tietoa yksilöiden ja tiimien vahvuuksista, motivaatiotekijöistä ja kehittymisen alueista.

Mazhr-palvelun organisaatioille suunniteltu aplikaatio tarjoaa helppokäyttöisen ja visuaalisen käyttöliittymän yksilöiden ja tiimien ominaisuuksien tarkasteluun. Mazhr-prosessissa yksilöt laativat henkilökohtaisen profiilin ja täydentävät tietojaan laadukkailla online-testeillä.  Yksilö saa tuloksistaan välittömän palautteen ja organisaation ammattilaiset mahdollisuuden yksilö- ja tiimitietojen analysointiin.

Mazhr data on luotettavaa. Testitoimittajamme on globaalisti toimiva saksalainen cut-e GmbH, jonka sertifioiduilla testeillä arvioidaan yli 30 miljoonaa yksilöä vuodessa.

Mazhr Recruiting

Pöydällä pino toinen toistaan parempia ansioluetteloja. Sen paljon puhutun hyvän tyypin löytäminen on perinteisin keinoin äärimmäisen vaikeaa. Mazhr auttaa organisaatioita tunnistamaan sopivimmat kandidaatit suurtenkin hakijamäärien joukosta. Mazhr rekrytointiprosessissa saat käyttöösi  faktapohjaista, yhteismitallista tietoa kandidaattien ominaisuuksista. Voit selata ja lajitella kandidaattien profiileja useiden valitsemiesi muuttujien perusteella ja valita jatkoon sopivimmat.

Mazhr auttaa organisaatioita lajittelemaan sisäisiä ja ulkoisia kandidaatteja rekrytointiprosessin työläimmässä alkuvaiheessa.  Kandidaatit laativat oman Mazhr-profiilin ja suorittavat organisaation valitsemia online-testejä. Hakijat saavat välittömän palautteen tuloksistaan ja rekrytoiva organisaatio yksityiskohtaista dataa hakijoiden ominaisuuksista.

Mazhr on kustannustehokas tapa seuloa sopivimmat kandidaatit hakijoista. Laadukkaat sertifioidut testit ja helppokäyttöinen käyttöliittymä auttavat valitsemaan haastateltaviksi hakijoita, jotka täyttävät parhaiten organisaation sopivuus- ja pätevyysvaatimukset.  Kun tiedät enemmän kandidaateista vältyt aikaa vieviltä turhilta haastatteluilta.

Mazhr-palvelu auttaa rekrytoivia organisaatiota vahvistamaan imagoaan tasokkaana työnantajana. Se auttaa myös omalta osaltaan rakentamaan polkua kohden onnellisempaa työelämää. Tämä toteutuu, kun  yhteen saatetaan arvoiltaan ja tarpeiltaan toisilleen sopivat työnhakijat ja työnantajat.

Bitnami